top of page

ZİRAİ İHA KULLANIMI

Bitkisel üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması yenilikçi tarım uygulamalarının uygulanması ile mümkündür. Bu yeniliklerin üretim alanında uygulanmasıyla tarım arazileri birçok açıdan iyileşmekte ve üretim verimliliği artırılmaktadır. Bu uygulamalardan bir tanesi olan hassas tarım son yıllarda bütün dünyada bilinen ve arazilerde giderek artan düzeyde uygulanmaya başlayan teknolojik değişimin öncüsü olmuştur. Hassas tarım uygulamalarından biri olan uzaktan algılama ise tarım arazilerinin özelliklerinin belirlenmesinde uydu ve uçak teknolojilerini kullanarak daha etkin tarımsal yönetim modeli oluşturmada üreticilere yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda uzaktan algılamada kullanılan uydu ve uçak sistemlerinin yerine daha yüksek çözünürlüklü görüntüler elde ederek diğer sistemlere göre hem hızlı hem daha ekonomik olan insansız hava araçları kullanılmaya başlanmıştır. Bu araçlar bitki durumu inceleme, hastalık ve zararlı tespiti, bitkisel stres, verim tahmini, yabancı ot tespiti gibi işlemlerde geleneksel olarak yapılan yöntemlere göre daha hızlı, ekonomik ve daha verimli şekilde elde edilmektedir

Sırasıyla kullanım alanları  :  Bitki örtüsünün kapladığı alanının belirlenmesi - Bitki durumunun incelenmesi - Bitki hastalıklarının belirlenmesi - Doğal olaylardan zarar gören ürünün tanımlanması - Bitki örtüsü ve biyokütle veriminin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi - Verim tahmini - Hasatta yapılan işlemlerin gözlemlenmesi - Sonraki yetiştirme dönemi için toprağın incelenmesi - Toprağın nem durumunun belirlenmesi - Bitki fizyolojik değişimlerinin tahmin edilmesi - Bitkide su stresinin belirlenmesi - Yabancı otların tespiti - Tarımsal ilaçlama İnsansız hava araçları yukarıda belirtildiği gibi birçok tarımsal uygulamada kullanılmakta ve bu uygulamalar günümüzde giderek artmaktadır. Tarımsal üretimde genel anlamda İHA’lar hassas tarım uygulamalarında kullanılmaktadır. Bununla beraber İHA’lar bitki ve iklimsel koşulları incelemek amacıyla da kullanılmaktadır. Günümüzde en ucuz ve gelecekte en fazla kullanılabilecek arazi izleme türlerinden birisi insansız hava araçlarıdır. İHA’ların uçak ve uydulardan elde edilen görüntülere göre bazı avantajları vardır. İHA’lar ile çekilen fotoğraflar istenilen herhangi bir zamanda elde edilebilir ve havanın bulutlu olmasından etkilenmediğinden arazinin tamamı görüntülenebilir. İHA’lar diğer sistemlere göre yüksek manevra kabiliyeti sayesinde yapılacak işlemde daha az zaman harcar

bottom of page